Meguiar's Perfect Clarity Glass Sealant

G8504EU
€ 17,99
Beperkte voorraad
GRATIS VERZENDING
Vanaf 45 Euro
VERZENDING BUITEN BELGIË
Groot Hertogdom Luxemburg, …
VEILIG ONLINE BETALEN
TRANSACTIES
BETROUWBARE LEVERING
3-5 DAGEN LEVERTERMIJN

OMSCHRIJVING

Krachtigste en langdurigste waterafstoting op glas!
Een moleculaire verbinding met het glas zorgt voor een extreme waterafstoting.
Verbetert de zichtbaarheid bij regenweer en u heeft minder snel uw ruitenwissers nodig!
Zorgt ervoor dat de ramen langer zuiver blijven en vormt barrière tegen het aanhechten van vervuiling.

SPECIFICATIES

  • Inhoud: 114 ml
  • EAN: 0070382013332
  • SKU: 79.00.G8504

GEVARENAANDUIDINGEN

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.